APE IMS temelinde;

  • ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi
  • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
  • ISO 31000  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi

Sistemlerinin yönetimi ve uygulanması için ortam sunmaktadır.

Ve bu ortamları da minimum veri tekrarı, maksimum korelasyon ve standartlara bağlı kalarak yönetimini sağlamaktadır.

Özellikle birbirlerini tamamlayıcı ve destekleyici sistemlerin yönetimi de aynı şekilde entegredir.