Kullanıcı aktivitelerindeki anomali durumların, beklenmeyen durumların tespitine yönelik detaylı loglama altyapısı mevcuttur.