APE IMS çok dilli yapısı ile başlangıç paketinin içerisinde Türkçe(TR) ve İngilizce(EN) seçili gelmektedir.

Dilenirse bu dillere  kolay bir şekilde farklı diller de ilave edilebilir.