Ape Ims’in Uygulamalar başlığı altındaki modüller başta olmak üzere diğer tüm modüller gerekli noktalar da birbirleri ile entegredir.
Bu entegrasyonda en temel modüller,

Süreç Yönetimi,
Görev Yönetimi,
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ‘dir.

Uygulamaların yanısıra Sistemler de birbirleri ile entegredir.

Örneğin;

Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gibi sistemler kendi içerisinde ayrı birer sistem(ürün) iken aynı zamanda Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin de konusu ve gereklilikleri arasında yeralmaktadır.

Bu nedenle bu sistemler standartlara göre işletildiğinde aynı zaman da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi de en etkin şekilde işletilmiş olur.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinden, Kurumsal Risk Yönetim Sistemi içerisindeki Bilgi Güvenliği Riskleri takip edilerek raporlanabilmektedir.Aynı entegrasyon İş Sürekliliği için de geçerlidir.

  • Bazı kurumlar her bir yönetim sistemi için farklı ürün/ürünler kullanmak ve bu ürünleri birbirleri ile konuşturabilmek adına ilave ciddi çalışmalar yapmak durumunda kalabiliyor,
  • Tüm bunlara rağmen senkronizasyon sorunları yaşanabiliyor,
  • Her bir ürün için ayrı lisanslama ve entegrasyon için danışmanlık ücretleri maliyetleri yukarılara çekebiliyor,
  • Her bir ürün için ayrı eğitim süreci yaşanıyor,

gibi bir çok dezavantajı APE IMS ile ortadan kaldırılabilir.

Her bir yönetim sistemi ayrı ayrı kullanılabileceği gibi bir bütün olarak da kullanılabilir.