APE IMS; kurumların sahip olduğu/olayı planladığı yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

TSE EN ISO 9001, TSE EN ISO 10002, TSE EN ISO 22301, TSE EN ISO 27001, TSE EN ISO 31000 vb standartların gerektirdiği dokümantasyon ve kayıtların, ilişkili faaliyetlerin yürütülmesi ve takibine imkan tanımaktadır.


Neden APE IMS?

 • Kurumsal Hafıza Oluşturmak
 • Kişilere Bağımlılığı Kaldırmak
 • Sektörel Tecrübe Kazanımı
 • Güçlü Entegrasyon Oluşturmak
 • Standartlara Uyum Sağlamak
 • Sürekli Kendini Güncellemek
 • Zamandan Kazanmak
 • Yalınlaşmak
 • Nitelikli Kaynak

 

APE IMS Genel Özellikleri

 • Modern ve Etkili Arayüzü
 • Kullanıcı Dostu Ekranları
 • Çok Dil Desteği
 • Tüm Ortamlardan Erişim
 • Esnek Raporlama
 • Hazır Raporların Sayısı(200+)
 • Görsel Rapor Çeşitliliği (grafik, çubuk, pasta, huni, radar ve daha fazlası)
 • Parametrik Yapısı
 • Performans
 • Active Directory Entegrasyonu
 • Güvenlik Altyapısı
 • Kullanıcıya Özel Görünüm Oluşturabilme
 • Kolay ve Hızlı Kurulum
 • Esnek ve Kolay Yetkilendirme Altyapısı (Rol Grupları ve Türetme Altyapısı)
 • Modüller Arası Entegrasyon
 • Standartların Gerektirdiği Başlangıç Verileri(Tehditler ve Zafiyetler Listesi, Örnek Bilgi Güvenliği Metrikleri, Örnek Skalalar, Örnek Veri Tipleri ve çok daha fazlası)
 • Kullanım Kolaylığı
 • Esnek ve Etkili Yönetim Paneli
 • Navigasyon Kolaylığı

 

APE IMS ile Kazanımlarımız

 • Kurumsal Hafıza Oluşturur
 • Canlı Veri Akışını Düzenler
 • Zamandan Tasarrufu Sağlar
 • Süreçlerin Etkinliğini Arttırır
 • Standartlara Hakimiyeti Arttırır
 • Denetim Maliyetlerini Azaltır
 • Personel Maliyetlerini Azaltır
 • Kişi Bağımlılığını Azaltır
 • Değişen ve Gelişen Yönetim Sistemlerine Uyumu Hızlandırır
 • Bilgiye Erişim Kolaylaştırır
 • Kurumsal Altyapınızı Güçlendirir

 


APE IMS modüllerini Genel Uygulamalar ve Yönetim Sistemleri olarak sınıflar.

Uygulamalar altındaki modüller yönetim sistemleri ile standartların gerektirdiği noktalarda entegredir. Her bir modüle ait konfigurasyon ekranları ve tüm sistemlere yönelik genel ayarların yapılabildiği Yönetim Paneli bulunmaktadır. Yönetim Sistemlerinin altında ilgili sisteme ait uygulamalar bulunmaktadır.Uygulamalarda ve Yönetim Sistemlerinde gerekli noktalarda email bildirim sistemleri bulunmaktadır.

Admin kullanıcısı bu email bildirimlerini Yönetim Panelinde aktif/pasif hale getirebilir.Tedarikçi/Müşteri listelerini yönetebilir.
Web tabanlı Ape IMS Internet Explorer, Chrome ,Mozilla başta olmak üzere tüm web tarayıcıları ve mobil ile uyumludur.

En önemli özelliklerinden biri sistemde ihtiyaç duyulabilecek ve dünyada en çok kullanılan örnek verileri paketin içerisinde gelmektedir. Bu sayede hem kullanıma hızlı başlayabilir hem de yönetim sistemleri alanında yeni başlayanlar bile bu verisetleri ile konunun özünü anlamasına yardımcı olarak gelişimine katkı sağlar.

Uygulamalar

 • Doküman Yönetimi (TS EN ISO 9001)
 • Süreç Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • Görev Yönetimi
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
 • Öneri Yönetim Sistemi
 • Kalibrasyon Yönetimi
 • Dosya Yönetimi

Yönetim Sistemleri

 • Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi (TS EN ISO 10002)
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (TS EN ISO 22301)
 • Kurumsal Risk Yönetim Sistemi (TS EN ISO 31000)
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  (TS EN ISO 27001)
 • Kişisel Veri Yönetim Sistemi

Yönetim Paneli

 • Kullanıcı Yönetimi
 • Sistem Raporları
 • Yetkilendirme Yönetimi
 • Modül Yönetimi
 • Tedarikçi Yönetimi
 • Müşteri Yönetimi
 • Email Ayarları
 • Yerelleştirme Ayarları
 • Genel Ayarlar
 • Lisans Yönetimi