Risk, iş dünyasının vazgeçilmez bir elementidir ve beklenen getiriden uzaklaşma olasılığı olarak tanımlanabilir.Dünya çapındaki serbestleşme, liberalleşme, özelleştirme, ticarileşme ve rekabet yapıları gibi reel sektördeki değişim ve gelişmeler ve bunların sistemi etkilemesi nedeniyle belirsizlik ve riskler artmaktadır. Kurumların başarısı büyük ölçüde onların risklerini belirleme, önleme, azaltma ve yönetme kapasitelerine bağlıdır. Kurumsal risk yönetimi bu gerekler için etkin bir yapı sunmaktadır.

Risk yönetiminde muhtelif risklerin konsolide şirketler grubu bazında bütünleştirilmesinin en gerçekçi biçimde yapılması ve yönetilmesi günümüzde geliştirilmesi gerekli en önemli husustur. Risk ölçümlerinde kullanılan teknik ve yaklaşımlar gittikçe karmaşık ve zor bir nitelik kazanmakta, özel bir ihtisas gerektirmektedir.

Ape Ims ile Kurumsal Risklerini online olarak yönetebilir,raporlayabilir, Bilgi Yönetim Sisteminiz yada İş Sürekliliği Yönetim Sisteminiz ile entegre olarak yönetebilir, Süreçlerinizle ilişkilendirebilir ve birçok özelliği kullanarak ISO 31000 i uygulayabilirsiniz.